Akustikprofiler

Profile akustyczne

Akustikprofil 1

(maksimalt 7 riller hver 4 mm)

  • ET = 60 til 240 mm;
  • EW = 280 mm - 600 mm (DB-15 mm);
  • RD = rilledybde: 15 mm;
  • RW = rillebredde: 4 mm;
  • PA = profilafstand ~ 33.
Profile akustyczne

Akustikprofil 2 1

(maksimalt 8 riller hver 10 mm)

  • ET = 60 til 240 mm;
  • EW = 280 mm - 600 mm (DB-15 mm);
  • RD = rilledybde: 5-15 mm;
  • RW = rillebredde: 10 mm;
  • PA = afhængigt af bredden af parring
Logo innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Dotacje na innowacje"
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Logo unia europejska