Modstand mod brand

Odporność na ogień

I tilfælde af brand er træ som byggemateriale mere brandsikkert end ubeskyttet stål. På de brændende byggeelementer dannes et lag trækul, som er en dårlig varmeleder og beskytter kernestrukturen. Limtræets antændelighed skønnes i gennemsnit til ca. 0,7 mm/min.

Indenfor 30 minutter skrumper tværsnit af alle sider om ca. 20 mm, indenfor 60 minutter om 40 mm. Det øvrige tværsnit holder så lasten.

Hvis man kun betragter de naturlige egenskaber af træ som byggemateriale, kan der uden yderligere beskyttelse opnås en brandmodstandsklasse F30 eller F60.

Forrige side: Fordele

Logo innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Dotacje na innowacje"
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Logo unia europejska